Centrum Wsparcia – Informacje

CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH/FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH W GMINIE NIEPOŁOMICE W okresie od 01.08.2018 do 28.02.2021 Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” realizuje  projekt pn. „Program wsparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” poprzez utworzenie Centrum Wsparcia opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych. Projekt finansowany jest przez Gminę Niepołomice  Czytaj więcej …

Podsumowanie POPŻ Podprogram 2017

PODSUMOWANIE REALIZACJI PODPROGRAMU 2017 Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” w Niepołomicach- Organizacja Partnerska Lokalna  Banku Żywności w Krakowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz Czytaj więcej …