Podsumowanie POPŻ Podprogram 2017

PODSUMOWANIE REALIZACJI PODPROGRAMU 2017 Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” w Niepołomicach- Organizacja Partnerska Lokalna  Banku Żywności w Krakowie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz Czytaj więcej …