Centrum wsparcia

  • Centrum Wsparcia – Informacje
    CENTRUM WSPARCIA OPIEKUNÓW NIEFORMALNYCH/FAKTYCZNYCH OSÓB NIESAMODZIELNYCH W GMINIE NIEPOŁOMICE W okresie od 01.08.2018 do 28.02.2021 Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” realizuje  projekt pn. „Program wsparcia osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych” poprzez utworzenie Centrum Wsparcia opiekunów nieformalnych/faktycznych osób niesamodzielnych. Projekt finansowany jest przez Gminę Niepołomice  ze środków […]