Kontakt z Domem Pomocy Społecznej

adres korespondencyjny:  Staniątki 287, 32-005 Niepołomice

nr telefonu: (12) 385-80-95; 664 368 384

adres e-mail: dps@pomocblizniemu.org