Dzienny Dom Pobytu

Najważniejsze informacje dotyczące Dziennego Domu Pobytu

Dzienny Dom Pobytu w Staniątkach  został stworzony w ramach działalności Stowarzyszenia "Pomoc Bliźniemu".
Funkcjonuje tuż obok Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach, w ramach Centrum Rozwoju Seniorów w Staniątkach.

Od roku 2016 jest miejscem w którym organizowany jest dzienny pobyt dla osób starszych, w podeszłym wieku, w celu umożliwienia im w dalszym ciągu czerpania radości z życia codziennego. W określonych godzinach, wskazanych w harmonogramie pracy domu, odbywają się rozmaite formy zajęć, począwszy na tych, które mają zapewnić uczęszczającym tu osobom rozrywkę i dobrą zabawę, a skończywszy na ćwiczeniach poprawiających funkcjonowanie w dzisiejszym, zabieganym świecie.

W domu znajduje się miejsce dla 40 seniorów. Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o miejsce w domu oraz ustalania odpłatności za pobyt znajdziesz  klikając w link umieszczony poniżej.

http://pomocblizniemu.org/dzienny-dom-pobytu/zasady-odplatnosci-ddp/