Ośrodek Wsparcia Seniorów

OWS działa nieprzerwalnie od 2014 r. na terenie Gminy Niepołomice w trzech miejscowościach: Wola Zabierzowska, Zabierzów Bocheński oraz Zakrzów.

Ideą istnienia ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowych działań adresowanych do środowiska seniorów i młodzieży z akcentem na integrację międzypokoleniową i wymianę doświadczeń pomiędzy osobami starszymi a młodzieżą.

O Ośrodku…

Ośrodek Wsparcia Seniorów w Integracji z Młodzieżą działa w gminie Niepołomice od 2014 roku.

Ośrodek działa na terenie gminy w trzech miejscowościach; Woli Zabierzowskiej, Zabierzowie Bocheńskim i Zakrzowie.

Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych .

Grupę docelową w każdej miejscowości stanowi 30 osób w tym 20 seniorów i 10 młodzieży.

W ośrodku prowadzone są zajęcia w ramach aktywności takich jak : kulinarna, edukacji technologicznej , wokalna, artystyczna, spotkania z historią.

Staramy się kultywować i pielęgnować tradycje regionalne.

Kilka razy w ciągu roku organizowane są spotkania integrujące wszystkich uczestników ośrodka.

Każda z trzech grup raz w roku bierze udział w wycieczce do miejsc przez siebie wybranych.

Od trzech lat zajęcia ośrodka cieszą się dużym zainteresowaniem. Co roku deklarację uczestnictwa w zajęciach składa ponad 100 osób .

W tym roku mamy już 114 osób chętnych do brania udziału w działaniach ośrodka.

 

Ośrodek Wsparcia finansowany jest z dotacji Wojewody Małopolskiego oraz Gminy Niepołomice.

 

Dodatkowych informacji dotyczących działania ośrodka można uzyskać u kierownika Anny Morton:

tel.:   508 116 958
e-mail:    anna.morton@niepolomice.com