Władze Stowarzyszenia

 

Grzegorz Rajski – Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Piotr Szewczyk – V-ce Prezes Zarządu

Łukasz Szewczyk – Skarbnik w Zarządzie

Agata Paluchowska – Klima – Członek Zarządu

Piotr Nowak – Członek Zarządu

Małgorzata Galas – Członek Komisji Rewizyjnej

Dorota Płuchowska – Członek Komisji Rewizyjnej

Renata Nowakowska – Członek Komisji Rewizyjnej