Oferta Domu Pomocy Społecznej          Placówka jaką jest Dom Pomocy Społecznej zapewnia całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Zadanie to realizowane jest poprzez całodobowe świadczenie usług takich jak: udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem.

 

          Mieszkańcom domu, prócz miejsca pobytu zapewniamy ponadto wyżywienie oraz pomoc w utrzymaniu czystości. Sposób świadczonych przez nas usług uwzględnia stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz indywidualne potrzeby i możliwości osoby przebywającej w placówce, a także prawa człowieka, w tym w szczególności prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa. Usługi opiekuńcze zapewniają podopiecznym pomoc w czynnościach życia codziennego, w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu.

 

          Warunki  panujące w naszym domu, w pełni pozwalają na komfortową i kompleksową realizację tych założeń. Więcej zdjęć ukazujących warunki mieszkaniowe i sanitarne, mogą Państwo znaleźć w galerii zamieszczonej w zakładce „Wnętrze Domu Pomocy Społecznej” w menu górnym, lub w linku zamieszczonym poniżej:
https://pomocblizniemu.org/dom-pomocy-spolecznej/wnetrze-domu-pomocy-spolecznej/