Dotacje dla Stowarzyszenia

Bardzo miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu otrzymało dotacje na realizację zadań publicznych zleconych przez gminę Niepołomice.

Na realizację zadania Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w latach 2023-2024 otrzymaliśmy z budżetu gminy Niepołomice dotację w kwocie 2 300 000 zł (dwa miliony trzysta tysięcy złotych).

Z kolei na realizację zadania Prowadzenie domu dziennego pobytu w latach 2023-2024 otrzymaliśmy z budżetu gminy Niepołomice dotację w kwocie 940 000,00 zł (dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych).

Dziękujemy za zaufanie, dzięki któremu przez kolejne lata będziemy mogli wspierać naszych podopiecznych.