Kontakt z Dziennym Domem Pobytu

Contact us. Man with phone on white isolated background. 3d

 

Adres:

Dom Dziennego Pobytu w Staniątkach
Staniątki 287; 32- 005 Niepołomice

Tel./fax: 12 385 80 95
Dyrektor DDP – Piotr Szewczyk

Email: ddp@project.bloomdev.pl/pb