Fabryka kultury- vol.1 Światło

Zrealizowaliśmy projekt w którym mieliśmy okazję doposażyć Dom Pełen Kultury w profesjonalny sprzęt. Zadanie współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury z obszaru objętego LSR realizowanego w ramach Poddziałania ” Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Patronem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.