harmonogram czerwiec 2020

Zapraszamy osoby upoważnione do odbioru paczek żywnościowych (Podprogram 2019) w magazynie Stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu” przy ulicy Spółdzielczej w Niepołomicach- budynek starej piekarni.

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

CZERWIEC 2020
1 CZERWCA do 5 CZERWCA 2020 od 9:00 do 13:00
8 CZERWCA i 9 CZERWCA 2020 r. od 15:00 do 18:00

I. 1 czerwca (PONIEDZIAŁEK) – NIEPOŁOMICE
II. 2 czerwca (WTOREK) – NIEPOŁOMICE
III. 3 czerwca (ŚRODA) – NIEPOŁOMICE
IV. 4 czerwca (CZWARTEK) – SUCHORABA, ZAGÓRZE, STANIĄTKI, PODŁĘŻE
V. 5 czerwca (PIĄTEK) – ZAKRZÓW, ZAKRZOWIEC, SŁOMIRÓG, OCHMANÓW
VI. 8 czerwca (PONIEDZIAŁEK) – WOLA BATORSKA, WOLA ZABIERZOWSKA
VII. 9 czerwca (WTOREK) – ZABIERZÓW BOCHEŃSKI, CHOBOT

Zapraszamy osoby/rodziny, które są w trudnej sytuacji materialnej ( dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1056,00 zł netto miesięcznie a dla osoby samotnie gospodarującej 1402,00 zł ) do zgłoszania się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice w godzinach od 7:00 do 13:00 -w celu wypełnienia skierowania do odbioru paczek żywnościowych w ramach POPŻ 2019 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.