Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Nasze Stowarzyszenie, prowadzące na zlecenie gminy Niepołomice Dom Pomocy Społecznej w Staniątkach, realizuje grant pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 47 997,50 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu doposażono stanowiska pracy personelu Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Doposażono również Dom Pomocy Społecznej w Staniątkach w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.