NIE JESTEŚ SKAZANY

„Zrozumiałem, że prawdziwa wolność, zaczyna się od siebie, a nie od miejsca w którym się przebywa”

Grzegorz Czerwicki- skazany dwoma wyrokami, 12 lat spędził w zakładzie karnym, m.in. w Ruszczy, gdzie powrócił, zaproszony przez Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu jako wolny człowiek, aby nieść nadzieję. Grzegorz prowadzi dwa programy profilaktyki przeciwdziałające uzależnieniom i niskiemu poczuciu własnej wartości w tym „Skazany na wolność” w ramach którego spotkaliśmy się z więźniarkami i więźniami. Był to czas, wielu wzruszeń, łez i dobra, którym chcieliśmy się podzielić ❤️

Usłyszeliśmy o przebaczeniu, uwolnieniu z nienawiści i nałogów, o sile, która daje moc do zmiany i nowym życiu a także jego owocach, jakimi są miłość do ludzi i kochająca rodzina 🙂 Poruszająca była również radość Grzegorza, która, upewniała w przekonaniu, że przejście z ciemności do jasności, pozwala odnaleźć drogę do szczęścia. Serdecznie dziękujemy dyrekcji Areszt Śledczy w Krakowie wraz z Oddziałem Zewnętrznym Kraków – Nowa Huta i Pani Katarzynie Dudek- z którą ściśle współpracujemy, za możliwość zorganizowania spotkania.