NOWE WYTYCZNE POPŻ2019

Zgodnie z nowymi wytycznymi kwalifikowanie do programu wygląda następująco:

1. Zasady kwalifikowania nie zmieniły się. Nadal obowiązują grupy beneficjentów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, które nie uległo zmianie.

2. W obecnej sytuacji OPS może kwalifikować telefonicznie, a skierowanie przesłać do OPR/OPL drogą elektroniczną.

W tym celu obowiązują załączniki 5.1. i 7.1.

3. Osoby bezdomne kwalifikowane są przez OPL na dotychczasowych zasadach.
Więcej informacji w linku:
https://www.gov.pl/web/rodzina/zmiana-wytycznych-w-zwiazku-z-covid-19