Okolica

Dzienny Dom Pobytu (DDP) – „KLUB RETRO” w Staniątkach znajduje się w miejscowości Staniątki, sołectwie znajdującym się na terenie gminy Niepołomice.

Dom Pomocy Społecznej oraz Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych położone są w pobliżu Puszczy Niepołomickiej, która stanowi niejako „płuca” całego rejonu. Teren gminy jest między innymi dlatego odpowiednim miejscem do wypoczynku, regeneracji, ale i charakteryzuje się walorami turystycznymi.

O historycznej przeszłości  Niepołomic, sąsiadujących z Staniątkami mówią stare kroniki Jana Długosza, Marcina Bielskiego i Bartosza Paprockego, zapiski archiwalne, rachunki dworu królewskiego, dowody wizytacji krakowskich biskupów oraz historyczne zabytki – między innymi Zamek Królewski w Niepołomicach i kościół.

Początki gminy sięgają czasów organizowania się Państwa Polskiego. Za pierwszych Piastów, gdy Kraków został siedzibą panujących książąt, sąsiadująca z nim Puszcza Niepołomicka, stała się ulubionym miejscem polowań. W XIV wieku ostatni z Piastów, król Kazimierz Wielki, wybudował w Niepołomicach zamek myśliwski nad Wisłą i wystawił gotycki kościół.