Podsumowanie Podprogram 2016

     W czerwcu 2017 roku dobiegł końca Podprogram 2016, który się rozpoczął jeszcze we wrześniu 2016 roku. Celem Podprogramu ( prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020) było dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Podprogram 2016 był kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

     W okresie od września 2016 roku do czerwca 2017 roku Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” objęło swoim wsparciem 820 osób, tj. najbardziej potrzebujących mieszkańców gminy Niepołomice. Wsparcie to polegało w głównej mierze na dystrybucji żywności. Żywność była przekazywana przez Bank Żywności w Krakowie na mocy porozumienia podpisanego ze Stowarzyszeniem dnia 1 września 2016 r., w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. W/w pomoc kierowana była do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. Beneficjenci kwalifikowani byli do pomocy żywnościowej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej       w Niepołomicach. Działania prowadzone przez Stowarzyszenie swym zakresem obejmowały m. in.:

– przyjmowanie transportów żywności (2016 r. i 2017 r. – łącznie 6 transportów), jej rozładunek i przyjęcie do magazynu, a następnie wydawanie jej osobom do tego uprawnionym.

– liczba przekazanych paczek – 4 271

– ilość żywności – 43, 60648 ton

      Wydawane produkty (16 produktów): makaron, ryż, herbatniki, mleko, ser żółty, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa i wieprzowa, pasztet wieprzowy, cukier, olej.

      Stowarzyszenie prowadziło również działania towarzyszące, które polegały na aktywizowaniu osób do udziału w warsztatach organizowanych przy współpracy z Bankiem Żywności – 8 warsztatów ( ekonomiczne, żywieniowe, kulinarne).

     Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” planuje przystąpić do kolejnej edycji programu – Podprogram 2017, którego realizacja zaplanowana jest w okresie od II połowy sierpnia 2017 roku do czerwca 2018 roku.