Podsumowanie POPŻ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1410,00 zł dla osoby w rodzinie,

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Niepołomice przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu w Niepołomicach. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2021 Plus

Podprogram 2021  jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: do końca sierpnia 2023

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych, z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 9,2  kg na osobę, w tym:

 1. cukier biały 2 kg (2 szt. na osobę),
 2. makaron jajeczny 2 kg (4 szt. na osobę),
 3. mleko UHT 2 l (2 litry na osobę),
 4. olej rzepakowy 2 (2 litry na osobę),
 5. powidła śliwkowe 0,3 kg (1 szt. na osobę),
 6. szynka wieprzowa 0,9 kg (3 szt. na osobę),

Podsumowanie Podprogramu 2021

W ramach Podprogramu 2021 Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” objęło wsparciem żywnościowym 320 osób przekazując 12,3878 ton żywności w formie paczek – 1387 sztuk .

Podsumowanie Podprogramu 2020

W ramach Podprogramu 2020 Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” objęło wsparciem żywnościowym 414 osób przekazując 30,37816 ton żywności w formie paczek – 2909 sztuk .

We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono dwa warsztaty edukacyjne: warsztaty żywieniowe „Tanie, dobre zbilansowane menu” oraz warsztaty ekonomiczne „Prawa konsumenta”.

Dodatkowo Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” realizowało wiele działań towarzyszących niefinansowych mających na celu zapoznanie lokalnej społeczności z naszą misją. Prowadziliśmy kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu w tym social media, strona internetowa, banery reklamowe itp. Organizowaliśmy również eventy i wydarzenia, podczas których lokalna społeczność mogła w bezpośredni sposób usłyszeć o naszych działaniach i odebrać materiały informacyjne (warsztaty świąteczne pod nazwą „Fabryka Św. Mikołaja”, Kino letnie, Piana Party, Warsztaty tańca, Poszukiwanie Wielkanocnych Jajek, Walentynki, Tłusty czwartek, Dzień Ojca i Matki).

Wyznaczyliśmy nowe obszary i kierunki działań ze szczególnym naciskiem na profilaktykę uzależnień.  Odbyło się kilka wydarzeń, które miały za zadanie propagowanie i popularyzację inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej akceptacji i działanie przeciw patologiom społecznym i uzależnieniom (warsztaty półkolonijne pod hasłem „Uważam na głowę, projekt dedykowany starszym dzieciom i młodzieży  „RAMPA”, który dzięki dobrze zorganizowanej logistyce, trafił do wszystkich dzieci z VII i VIII klas Szkół Podstawowych w gminie Niepołomice).

Stowarzyszenie organizowało  konferencje takie jak „SENIOR W MODZIE” oraz „Recepta na zdrowie”. Kontynuowało również projekt „Carpe Diem” kierowany do seniorów, który miał za zadanie wyposażyć osoby starsze w umiejętności i kompetencje do pokonywania lęków związanych z realizacją marzeń a także przełamywanie indywidualnych barier (metamorfoza u fryzjera i barbera, gra w kręgle, wizyta na basenach termalnych, wernisaż).

Przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa, zorganizowaliśmy zbiórkę krwi „Osobno jesteśmy kroplą, razem oceanem”; akcję „Podaruj dzieciom kubek na święta” i przekazaliśmy, ponad 1000 kubków na oddziały szpitalne dla dzieci, które okres Świąt spędziły
w szpitalu. Wraz z Fundacją Zupa na plantach, pochyliliśmy się nad problemem bezdomności przygotowując  „Kanapki z misją” w dniu Osób Bezdomnych.