PONIOSĘ DOBRO DALEJ

Wszystko to, czego potrzebujemy w obfitości to miłość i dobro, które zmienia świat na lepsze! Dziękujemy Wam, za ten ostatni czas ❤️ Zobaczcie, ile udało nam się wspólnie, ponieść dobra 🥹😊

Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu to ludzie z misją, którzy wiedzą, że prawdziwe projekty realizują się w sercu. Zaufanie do siebie daje nam odwagę, do działania z pasją i zaangażowaniem. Przekonanie o wartościach, którymi się kierujemy, wskazuje nam właściwe kierunki i cele. Dostrzegamy problemy, ratuje zdrowie, tworzymy projekty rozwoju, opiekuje się potrzebującymi, karmimy, organizujemy zbiórki i dajemy nadzieję! Ale bez Was, nie byłoby nas ❤️

Posiadamy status organizacji pożytku publicznego i figuruje w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Dlatego też zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą, o wsparcie naszych działań i przekazanie 1,5% na cele statutowe naszego Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu, ma pod swoimi skrzydłami kilka instytucji, mających na celu zapewnienie wsparcia osobom potrzebującym pomocy.

W miejscowości Staniątki, prowadzimy Centrum Rozwoju Seniorów, dla osób przewlekle i somatycznie chorych, gdzie funkcjonują dwa domy pobytu (dziennego i całodobowego – Dom Pomocy Społecznej) świadczące szereg istotnych usług takich jak m.in. rehabilitacja, innowacyjne warsztaty i zajęcia, pomoc specjalistów. Dzięki podejmowanym działaniom, seniorzy nie doświadczają marginalizacji i wykluczenia społecznego, maja sposobność integracji i aktywizacja w gronie osób o podobnych zainteresowaniach i poglądach. Uczą się funkcjonowania w świecie nowych technologii, zdobywają wiedzę w zakresie cyfryzacji i pokonywania lęków z nią związanych. Dokładamy wszelkich starań, by stworzyć seniorom przestrzeń do samorealizacji i komfortowego poruszania się w XXI wieku.

Od 2014 efektywnie realizuje zadania związane z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa, wspierając najuboższych mieszkańców gminy, poprzez dystrybucję artykułów żywnościowych oraz otrzymywanej w darze odzieży, obuwia i artykułów gospodarstwa domowego. Obecnie Stowarzyszenie przekazuje ok. 100 ton żywności, ok. 1000 mieszkańcom gminy.

Prowadzimy Centrum Wsparcia Opiekunów nieformalnych/ faktycznych, osób niesamodzielnych, udzielając w bezpłatny sposób, pomocy osobom, które stoją w obliczu wyzwania, jakim jest opieka nad osoba przewlekle chorą.

W ramach projektu, można liczyć na wsparcie edukacyjno- doradcze w postaci wizyt specjalistów w tym pracownika socjalnego, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty, możliwość skorzystania z usługi opieki wytchnieniowej, możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego jak również dostęp do informacji dotyczących form dofinansowania oraz świadczeń. Program dedykowany jest mieszkańcom Miasta i Gminy Niepołomice.

Od 2018 roku wypełniamy przestrzeń Domu Pełnego Kultury w Staniątkach, gdzie w sposób cykliczny prowadzimy warsztaty, zajęcia i spotkania dla dzieci i dorosłych. Upowszechniamy wartości historyczne i kulturowe. Organizujemy koncerty, realizujemy projekty jak i również różnego rodzaju wydarzenia kierowane do lokalnej społeczności.

Jesteśmy wdzięczni za ludzi, których spotykamy na swojej drodze, gdyż są jak drogowskaz, który zawsze wskazuje właściwy kierunek. Ta obecność, nas ubogaca i pozwala czerpać z ich wdzięczności, jak ze źródła, które nigdy nie wysycha.