Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Najnowsze wpisy

Kilka słów o programie…

 

    Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od września 2016 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

     Do końca czerwca 2017 roku w Stowarzyszeniu Pomoc Bliźniemu w Niepołomicach, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych .

     Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, białą fasolkę, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli w oleju, szynkę drobiową, cukier biały, olej rzepakowy.

Na ser żółty będzie ogłoszony dodatkowy przetarg – dostawy do magazynu Banku Żywności w Krakowie planowane są dopiero od stycznia 2017.

     Prócz wsparcia żywnościowego, Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu w Niepołomicach, realizować będzie cykliczne działania pomocowe oraz porady które będą odbywać się po indywidualnym uzgodnieniu telefonicznym terminu spotkania.

     Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

     Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niepołomicach, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

     Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, w ramach którego Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu w Niepołomicach objęła wsparciem żywnościowym 987 osób przekazując im ponad 103 t żywności. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania prowadzone w ośrodku wsparcia seniorów w integracji z młodzieżą oraz porady psychologiczne.

logo_BZK_ok
W ramach realizacji zadania współpracujemy z Bankiem Żywności w Krakowie. Zachęcamy do odwiedzenia stony internetowej pod adresem:        http://www.krakow.bankizywnosci.pl/

 

logo_ministerstwo_pracy

Zachęcamy także do odwiedzenia strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/ W zakładce POPŻ 2014-2020 odnajdą państwo najważniejsze informacje dotyczące programu.