RAMPA

Kolejne spotkania z profilaktyką uzależnień w gminie Niepołomice, już za nami.

12 października, uczniowie Szkół Podstawowych klas VI, VII i VIII z Niepołomic, Staniątek, Zagórza, Zakrzowa, Suchoraby i Podłęża wzięli udział w projekcie „RAMPA” Rappedagogia, które poprowadził Dobromir Makowski- magister Pedagogiki Resocjalizacyjnej i jednocześnie nauczyciel wychowania fizycznego i prelegent na uczelniach wyższych. Jest pomysłodawcą projektu Dobromir Makowski – RapPedagog, który objechał ok. 1 000 szkół, domów dziecka, aresztów śledczych, więzień, ośrodków szkolno- wychowawczych, świetlic środowiskowych w Polsce, jak i za granicą: USA, Kanada, Francja, Anglia, Szwecja i Niemcy. Ponadto, jest założycielem Fundacji w województwie łódzki, gdzie prowadzi szereg zadań o charakterze profilaktycznym.

Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w spotkaniu, chętnie wchodząc w interakcję z prowadzącym, który dzięki świadectwu własnego życia, stał się dla dzieci wiarygodnym mówcą. Usłyszeli o wyniszczającej sile hejtu i uzależnieniach behawioralnych a dzięki inscenizacjom, w których sami brali udział, mogli zrozumieć ile ważą problemy rodziców, aby w ten sposób poznali wartość wdzięczności. Mówca, zachęcał dzieci do czytania książek, pomagania i szukania pasji, która otwiera drogę do realizacji marzeń. Każdy usłyszał o tym, jak jest cenny i wyjątkowy. My już wiemy, że to spotkanie dotykało serc 😊

W godzinach popołudniowych, odbyły się również warsztaty dla rodziców ,,Podwójne życie nastolatków,, Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy uczestniczyli w spotkaniu, gdyż to, przede wszystkim Państwo, jesteście pedagogami dla swoich dzieci, dla których możecie stać się Rampą, na której przetransportują swoje emocjonalne ciężary. Ogromne podziękowania kierujemy do Pani Marzeny Stawarz- pełnomocnik burmistrza ds. profilaktyki, za wsparcie a także dyrekcji Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Staniątkach i Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa za ugoszczenie dzieci z lokalnych szkół.

Projekt „Rampa” realizowany był przez Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu dzięki wsparciu, ze środków Miasta i Gminy Niepołomice – profilaktyka uzależnień.