RAZEM DLA UKRAINY

Kolejna wspaniała wiadomość. Spółka Staco Polska przekazała kwotę 150 000 zł na pomoc dla osób szukających schronienia przed wojną w naszej gminie. Przekazane środki pozwolą pokryć opłaty związane z pobytem w przedszkolach i żłobkach dla 30 dzieci, na okres 3 miesięcy. Serdecznie dziękujemy Panu Markowi Kotarbie – Dyrektorowi Staco Polska za piękny gest dobra, jak i Panu Markowi Frankiewiczowi, za wsparcie i pośredniczenie w rozmowach między firmą Staco Polska a burmistrzem Roman Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice i wiceburmistrzem Michał Hebda a Panem Piotrem Nowakiem, Prezesem Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu które zajmie się realizacją pomocy 🇺🇦✌️❤️