Startujemy z wydawką żywności

Zachęcamy wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:
1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.
do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

W związku z panującą pandemią prosimy najpierw skontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach w celu ustalenia terminu wypełnienia skierowania i ewentualnego zgromadzenia wymaganej dokumentacji.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
tel. 12 284-87-00/ wew 707-709 oraz 715-720

Więcej informacji o programie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a