Wydawanie paczek żywnościowych

W czerwcu i sierpniu 2023 r. wydawaliśmy paczki żywnościowe z Banku Żywności : makaron jajeczny, powidła śliwkowe, szynkę wieprzową, cukier biały, olej rzepakowy, mleko.

„Zadanie pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Niepołomice.