Dotacja

Z ogromną przyjemnością informujemy, że jako Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” w Niepołomicach na realizację zadania „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” otrzymaliśmy z budżetu Gminy Niepołomice dotację w kwocie 50.000,00 zł (słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W związku z powyższym zachęcamy wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód netto nieprzekraczający:
1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1.320,00 zł dla osoby w rodzinie
do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności w ramach Podprogramu POPŻ 2021 plus.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
tel. 12 284-87-00/ wew 707-709 oraz 715-720

Więcej informacji o programie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

HARMONOGRAM

Zapraszamy po odbiór żywności pierwszy raz w nowym Podprogramie 2021.
Prosimy o szczególną ostrożność i przestrzeganie zasad sanitarnych na terenie magazynu.
Pamiętajmy, aby dbać o zdrowie własne i innych ludzi.
Do magazynu można wchodzić pojedynczo i należy mieć zasłonięty usta oraz nos!!!

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020

MARZEC 2022

od 15 marca 2021 r. do 23 marca 2022 r.

 • 15 marca (WTOREK) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
 • 16 marca (ŚRODA) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
 • 17 marca (CZWARTEK) – NIEPOŁOMICE od 15.00 do 18.00
 • 18 marca (PIĄTEK) – SUCHORABA, ZAGÓRZE, STANIĄTKI, PODŁĘŻE od 9.00 do 13.00
 • 21 marca (PONIEDZIAŁEK) – ZAKRZÓW, ZAKRZOWIEC, SŁOMIRÓG, OCHMANÓW od 9.00 do 13.00
 • 22 marca (WTOREK) – WOLA BATORSKA, WOLA ZABIERZOWSKA od 9.00 do 13.00
 • 23 marca (ŚRODA) – ZABIERZÓW BOCHEŃSKI, CHOBOT
  od 15.00 do 18.00

UWAGA!!!!!!!!

ZMIANA MIEJSCA ODBIORU PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH!!!!!

Zapraszamy do odbioru paczek żywnościowych w Podłężu –

budynek po sklepie SPAR, tj. 32-003 Podłęże, ul. Wielicka 318 !!!!!!!!!

Harmonogram wrzesień 2021

Zapraszamy po odbiór paczek żywnościowych we wrześniu 2021 wg poniższego harmonogramu:

WRZESIEŃ 2021

od 14 września 2021 r. do 22 września 2021 r.

 • 14 września (WTOREK) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
 • 15 września (ŚRODA) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
 • 16 września (CZWARTEK) – NIEPOŁOMICE od 15.00 do 18.00
 • 17 września (PIĄTEK) – SUCHORABA, ZAGÓRZE, STANIĄTKI,  PODŁĘŻE  od 9.00 do 13.00
 • 20 września (PONIEDZIAŁEK) – ZAKRZÓW, ZAKRZOWIEC, SŁOMIRÓG, OCHMANÓW od 9.00 do 13.00
 • 21 września (WTOREK) – WOLA BATORSKA, WOLA ZABIERZOWSKA, ZABIERZÓW BOCHEŃSKI,
  CHOBOT od 9.00 do 13.00
 • 22 września (ŚRODA) – od 15.00 do 16.00

MAGAZYN PRZY ULICY SPÓŁDZIELCZEJ W NIEPOŁOMICACH- BUDYNEK STAREJ PIEKARNI
Prosimy o szczególną ostrożność i przestrzeganie zasad sanitarnych na terenie magazynu.
Pamiętajmy, aby dbać o zdrowie własne i innych ludzi.

Do magazynu można wchodzić pojedynczo i należy mieć zasłonięty usta oraz nos!!!

Osoby/rodziny zainteresowane paczkami żywnościowymi prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice pod numerem telefonu: 12/284-87-25 (wew. 707-720) w celu wypełnienia skierowania w ramach POPŻ 2020.

SIERPIEŃ 2021

Harmonogram wydawki paczek żywnościowych

od 10 sierpnia 2021 r. do 18 sierpnia 2021 r.

 • 10 sierpnia (WTOREK) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
 • 11 sierpnia (ŚRODA) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
 • 12 sierpnia (CZWARTEK) – NIEPOŁOMICE od 15.00 do 18.00
 • 13 sierpnia (PIĄTEK) – SUCHORABA, ZAGÓRZE, STANIĄTKI, PODŁĘŻE
   od 9.00 do 13.00
 • 16 sierpnia (PONIEDZIAŁEK) – ZAKRZÓW, ZAKRZOWIEC, SŁOMIRÓG, OCHMANÓW od 9.00 do 13.00
 • 17 sierpnia (WTOREK) – WOLA BATORSKA, WOLA ZABIERZOWSKA, ZABIERZÓW BOCHEŃSKI, CHOBOT od 9.00 do 13.00
 • 18 sierpnia (ŚRODA) – od 15.00 do 16.00

Harmonogram czerwiec 2021

Zapraszamy po odbiór paczek żywnościowych w ramach Programu POPŻ 2020
od 8 czerwca 2021 r. do 16 czerwca 2021 r.

•8 czerwca (WTOREK) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
•9 czerwca (ŚRODA) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
•10 czerwca (CZWARTEK) – NIEPOŁOMICE od 15.00 do 18.00
•11 czerwca (PIĄTEK) – SUCHORABA, ZAGÓRZE, STANIĄTKI, PODŁĘŻE od 9.00 do 13.00
•14 czerwca (PONIEDZIAŁEK) – ZAKRZÓW, ZAKRZOWIEC, SŁOMIRÓG, OCHMANÓW od 9.00 do 13.00
•15 CZERWCA (WTOREK) – WOLA BATORSKA, WOLA ZABIERZOWSKA, ZABIERZÓW BOCHEŃSKI, CHOBOT
od 9.00 do 13.00
•16 CZERWCA (ŚRODA) – od 15.00 do 16.00

Przypominamy, że na terenie magazynu należy przestrzegać zasad sanitarnych zgodnie z obowiązującymi regułami w okresie pandemii, tj. m.in. zasłonięty nos i usta.
Na terenie magazynu może przebywać wyłącznie jedna osoba!!!
Dbajmy o siebie i innych ludzi!!!

Harmonogram kwiecień 2021

Zapraszamy po odbiór żywności w Podprogramie 2020.
Prosimy o szczególną ostrożność i przestrzeganie zasad sanitarnych na terenie magazynu.
Pamiętajmy, aby dbać o zdrowie własne i innych ludzi.

KWIECIEŃ 2021
od 13 kwietnia 2021 r. do 21 kwietnia 2021 r.
• 13 kwietnia (WTOREK) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
• 14 kwietnia (ŚRODA) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
• 15 kwietnia (CZWARTEK) – NIEPOŁOMICE od 15.00 do 18.00
• 16 kwietnia(PIĄTEK) – SUCHORABA, ZAGÓRZE, STANIĄTKI, PODŁĘŻE od 9.00 do 13.00
• 19 kwietnia (PONIEDZIAŁEK) – ZAKRZÓW, ZAKRZOWIEC, SŁOMIRÓG, OCHMANÓW od 9.00 do 13.00
• 20 kwietnia (WTOREK) – WOLA BATORSKA, WOLA ZABIERZOWSKA, ZABIERZÓW BOCHEŃSKI, CHOBOT od 9.00 do 13.00
• 21 kwietnia (ŚRODA) – od 15.00 do 18.00

Do magazynu można wchodzić pojedynczo i należy mieć zasłonięty usta oraz nos!!!

Osoby/rodziny zainteresowane paczkami żywnościowymi prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice pod numerem telefonu: 12/284-87-25 (wew. 707-720) w celu wypełnienia skierowania w ramach POPŻ 2020.

POPŻ 2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących.
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:
1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.
Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:
• Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
• Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.
Pomoc żywnościowa w gminie Niepołomice przekazywana jest za pośrednictwem w współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej – Stowarzyszenia „Pomoc Bliźniemu”. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE
W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają on formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:
• Przygotowania posiłków,
• Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
• Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
• Zapobiegania marnowaniu żywności,
• Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.
Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2020
Podprogram 2020 jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: grudzień 2020 – wrzesień 2021

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:
Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.
Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych,z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2020 obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 42,87 kg na osobę, w tym:
1. Artykuły warzywne i owocowe:1) groszek z marchewką 3,2 kg,2) koncentrat pomidorowy 1,12 kg, 3) buraczki wiórki 1,40 kg, 4) powidła śliwkowe 1,50 kg, 5) mus jabłkowy 1,44 kg
2. Artykuły skrobiowe:6) makaron jajeczny 5 kg, 7) płatki owsiane 1 kg, 8) ryż biały 2 kg, 9) kasza jęczmienna 1,50 kg, 10) herbatniki maślane 0,40 kg, 11) kawa zbożowa rozpuszczalna 0,60 kg,
3. Artykuły mleczne:12) mleko UHT 7 l, 13) ser podpuszczkowy dojrzewający 1,6 kg,
4. Artykuły mięsne:14) szynka drobiowa 2,40 kg, 15) szynka wieprzowa 1,80 kg, 16) pasztet drobiowy 0,32 kg, 17) filet z makreli w oleju 1,19 kg,
5. Cukier:18) cukier biały 4kg, 19) Miód nektarowy 0,50 kg
6. Tłuszcze:20) olej rzepakowy 4 l,
7. Dania gotowe:21) Fasolka po bretońsku 1,40 kg.

Podsumowanie Podprogramu 2019
W ramach Podprogramu 2019 Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” objęła wsparciem żywnościowym 380 osób przekazując 34,08596 t żywności w formie paczek-w ilości 1928 sztuk.

Podsumowanie Podprogramu 2018
W ramach Podprogramu 2018 Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” objęła wsparciem żywnościowym 635 osób przekazując 33,43974 żywności w formie paczek w ilości 2806 sztuk.
We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.
Dodatkowo Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” oprócz dystrybucji paczek żywnościowych Dom Pełen Kultury w Staniątkach.
Główną charakterystyką Domu Pełnego Kultury w Staniątkach, jest to, że jest otwarty dla każdego. Zapraszani są do niego wszyscy, którzy chcą skorzystać z oferty zajęć albo chcą zaproponować własne zajęcia, albo po prostu chcą usiąść i napić się kawy lub herbaty. W ubiegłym roku, tj. 2020 większość zajęć , które odbywały się przez Internet on-line z uwagi na panującą pandemię wirusa COVID-19, były bezpłatne: warsztaty plastyczne, muzyczne, kulinarne „Dzika Droga, „Mama, kawa i zabawa”, „Ela Pogoda-warsztaty anatomiczne dla dzieci”, warsztaty komiksowe i wiele innych. Niektóre spotkania udało się zorganizować zgodnie z panującymi obostrzeniami: Spotkanie z historią, Biegaj z psem, Dzień frytek, Dzień czekolady, Dzień Kobiet i wiele innych. Podczas organizowanych zajęć/warsztatów angażowana jest cała społeczność od tych najmłodszych po seniorów.

Harmonogram marzec 2021

Zapraszamy po odbiór żywności w Podprogramie 2020.
Prosimy o szczególną ostrożność i przestrzeganie zasad sanitarnych na terenie magazynu.
Pamiętajmy, aby dbać o zdrowie własne i innych ludzi.
Do magazynu można wchodzić pojedynczo i należy mieć zasłonięty usta oraz nos!!!

MARZEC 2021
od 9 marca 2021 r. do 17 marca 2021 r.
•9 marca (WTOREK) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
•10 marca (ŚRODA) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
•11 marca (CZWARTEK) – NIEPOŁOMICE od 15.00 do 18.00
•12 marca(PIĄTEK) – SUCHORABA, ZAGÓRZE, STANIĄTKI, PODŁĘŻE od 9.00 do 13.00
•15 marca (PONIEDZIAŁEK) – ZAKRZÓW, ZAKRZOWIEC, SŁOMIRÓG, OCHMANÓW od 9.00 do 13.00
•16 marca (WTOREK) – WOLA BATORSKA, WOLA ZABIERZOWSKA od 9.00 do 13.00
•17 marca (ŚRODA) – ZABIERZÓW BOCHEŃSKI, CHOBOT od 15.00 do 18.00

Osoby/rodziny zainteresowane paczkami żywnościowymi prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice pod numerem telefonu: 12/284-87-25 (wew. 707-720) w celu wypełnienia skierowania w ramach POPŻ 2020.

Harmonogram luty 2021 rok

Zapraszamy po odbiór żywności pierwszy raz w nowym Podprogramie 2020.
Prosimy o szczególną ostrożność i przestrzeganie zasad sanitarnych na terenie magazynu.
Pamiętajmy, aby dbać o zdrowie własne i innych ludzi.
Do magazynu można wchodzić pojedynczo i należy mieć zasłonięty usta oraz nos!!!

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020

LUTY 2021
od 16 LUTEGO 2021 r. do 24 LUTEGO 2021 r.

– 16 luty (WTOREK) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
– 17 luty (ŚRODA) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
– 18 luty (CZWARTEK) – NIEPOŁOMICE od 15.00 do 18.00
– 19 luty (PIĄTEK) – SUCHORABA, ZAGÓRZE, STANIĄTKI, PODŁĘŻE od 9.00 do 13.00
– 22 luty (PONIEDZIAŁEK) – ZAKRZÓW, ZAKRZOWIEC, SŁOMIRÓG, OCHMANÓW od 9.00 do 13.00
– 23 luty (WTOREK) – WOLA BATORSKA, WOLA ZABIERZOWSKA od 9.00 do 13.00
– 24 luty (ŚRODA) – ZABIERZÓW BOCHEŃSKI, CHOBOT od 15.00 do 18.00

MAGAZYN PRZY ULICY SPÓŁDZIELCZEJ W NIEPOŁOMICACH
BUDYNEK STAREJ PIEKARNI

Skierowania do POPŻ 2020


Zachęcamy wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:
1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.
do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

W związku z panującą pandemią prosimy najpierw skontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach w celu ustalenia terminu wypełnienia skierowania i ewentualnego zgromadzenia wymaganej dokumentacji.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
tel. 12 284-87-00/ wew 707-709 oraz 715-720