Podprogram 2023

Ważne informacje!

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r.,
nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

Więcej informacji na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Zapraszamy do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)- Podprogram 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
tel. 12 284-87-00/ wew 707-709 oraz 715-720

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Dotacja

Z ogromną przyjemnością informujemy, że jako Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu w Niepołomicach” na realizację projektu ”Organizacja dostaw żywności dla najuboższych osób i rodzin”  w roku 2024 otrzymaliśmy z budżetu Gminy Niepołomice dotację w wysokości  55 000 zł (słownie : pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

W związku z powyższym zachęcamy wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód netto nieprzekraczający:
1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1.410,00 zł dla osoby w rodzinie
do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)- Podprogram 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
tel. 12 284-87-00/ wew 707-709 oraz 715-720

Więcej informacji o programie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

Wydawanie paczek żywnościowych

W czerwcu i sierpniu 2023 r. wydawaliśmy paczki żywnościowe z Banku Żywności : makaron jajeczny, powidła śliwkowe, szynkę wieprzową, cukier biały, olej rzepakowy, mleko.

„Zadanie pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Niepołomice.

HARMONOGRAM SIERPIEŃ 2023

Z radością informujemy, że w sierpniu odbędzie się wydawanie żywności otrzymanej od Banku Żywności w Krakowie w ramach Podprogramu 2021 Plus.
Po odbiór paczek zapraszamy osoby skierowane do udziału w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) do Naszego magazynu w Podłężu (budynek po sklepie SPAR).

SIERPIEŃ 2023

 • 9 sierpnia (ŚRODA) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
 • 10 sierpnia (CZWARTEK) – SUCHORABA, ZAGÓRZE, STANIĄTKI, PODŁĘŻE od 15.00 do 18.00
 • 11 sierpnia (PIĄTEK) – ZAKRZÓW, ZAKRZOWIEC, SŁOMIRÓG, OCHMANÓW od 9.00 do 13.00
 • 14 sierpnia (PONIEDZIAŁEK) – WOLA BATORSKA, WOLA ZABIERZOWSKA, ZABIERZÓW BOCHEŃSKI, CHOBOT od 9.00 do 13.00
 • 16 sierpnia (ŚRODA) – od 15.00 do 18.00

Więcej informacji o programie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

HARMONOGRAM CZERWIEC 2023

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png

Z przyjemnością informujemy, że ruszamy z pierwszą wydawką paczek żywnościowych z w nowym Podprogramie 2021 PLUS w czerwcu 2023 r.

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020

CZERWIEC 2023

od 21 czerwca 2023 r. do 27 czerwca 2023 r.

 • 21 czerwca (ŚRODA) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
 • 22 czerwca (CZWARTEK) – NIEPOŁOMICE od 15.00 do 18.00
 • 23 czerwca (PIĄTEK) – SUCHORABA, ZAGÓRZE, STANIĄTKI, PODŁĘŻE
  od 9.00 do 13.00
 • 26 czerwca (PONIEDZIAŁEK) – ZAKRZÓW, ZAKRZOWIEC, SŁOMIRÓG, OCHMANÓW
  od 9.00 do 13.00
 • 27 CZERWCA (WTOREK) – WOLA BATORSKA, WOLA ZABIERZOWSKA, ZABIERZÓW BOCHEŃSKI, CHOBOT od 15.00 do 18.00

Zapraszamy do odbioru paczek żywnościowych w Podłężu –

budynek po sklepie SPAR, tj. 32-003 Podłęże, ul. Wielicka 318 !!!!!!!!!

Przypominamy, że od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

– 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.

Zachęcamy wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i nieprzekraczają w.w dochodów
do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
tel. 12 284-87-00/ wew 707-709 oraz 715-720

Więcej informacji o programie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Podsumowanie POPŻ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1410,00 zł dla osoby w rodzinie,

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Niepołomice przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu w Niepołomicach. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2021 Plus

Podprogram 2021  jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: do końca sierpnia 2023

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych, z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 9,2  kg na osobę, w tym:

 1. cukier biały 2 kg (2 szt. na osobę),
 2. makaron jajeczny 2 kg (4 szt. na osobę),
 3. mleko UHT 2 l (2 litry na osobę),
 4. olej rzepakowy 2 (2 litry na osobę),
 5. powidła śliwkowe 0,3 kg (1 szt. na osobę),
 6. szynka wieprzowa 0,9 kg (3 szt. na osobę),

Podsumowanie Podprogramu 2021

W ramach Podprogramu 2021 Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” objęło wsparciem żywnościowym 320 osób przekazując 12,3878 ton żywności w formie paczek – 1387 sztuk .

Podsumowanie Podprogramu 2020

W ramach Podprogramu 2020 Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” objęło wsparciem żywnościowym 414 osób przekazując 30,37816 ton żywności w formie paczek – 2909 sztuk .

We współpracy z Bankiem Żywności dla osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono dwa warsztaty edukacyjne: warsztaty żywieniowe „Tanie, dobre zbilansowane menu” oraz warsztaty ekonomiczne „Prawa konsumenta”.

Dodatkowo Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” realizowało wiele działań towarzyszących niefinansowych mających na celu zapoznanie lokalnej społeczności z naszą misją. Prowadziliśmy kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu w tym social media, strona internetowa, banery reklamowe itp. Organizowaliśmy również eventy i wydarzenia, podczas których lokalna społeczność mogła w bezpośredni sposób usłyszeć o naszych działaniach i odebrać materiały informacyjne (warsztaty świąteczne pod nazwą „Fabryka Św. Mikołaja”, Kino letnie, Piana Party, Warsztaty tańca, Poszukiwanie Wielkanocnych Jajek, Walentynki, Tłusty czwartek, Dzień Ojca i Matki).

Wyznaczyliśmy nowe obszary i kierunki działań ze szczególnym naciskiem na profilaktykę uzależnień.  Odbyło się kilka wydarzeń, które miały za zadanie propagowanie i popularyzację inicjatyw i działań publicznych przyczyniających się do wzrostu społecznej akceptacji i działanie przeciw patologiom społecznym i uzależnieniom (warsztaty półkolonijne pod hasłem „Uważam na głowę, projekt dedykowany starszym dzieciom i młodzieży  „RAMPA”, który dzięki dobrze zorganizowanej logistyce, trafił do wszystkich dzieci z VII i VIII klas Szkół Podstawowych w gminie Niepołomice).

Stowarzyszenie organizowało  konferencje takie jak „SENIOR W MODZIE” oraz „Recepta na zdrowie”. Kontynuowało również projekt „Carpe Diem” kierowany do seniorów, który miał za zadanie wyposażyć osoby starsze w umiejętności i kompetencje do pokonywania lęków związanych z realizacją marzeń a także przełamywanie indywidualnych barier (metamorfoza u fryzjera i barbera, gra w kręgle, wizyta na basenach termalnych, wernisaż).

Przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa, zorganizowaliśmy zbiórkę krwi „Osobno jesteśmy kroplą, razem oceanem”; akcję „Podaruj dzieciom kubek na święta” i przekazaliśmy, ponad 1000 kubków na oddziały szpitalne dla dzieci, które okres Świąt spędziły
w szpitalu. Wraz z Fundacją Zupa na plantach, pochyliliśmy się nad problemem bezdomności przygotowując  „Kanapki z misją” w dniu Osób Bezdomnych.

INFORMACJA!!! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023 r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

– 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.

Zachęcamy wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i nieprzekraczają w.w dochodów
do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
tel. 12 284-87-00/ wew 707-709 oraz 715-720

Więcej informacji o programie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Dotacja

Z ogromną przyjemnością informujemy, że jako Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” w Niepołomicach na realizację zadania „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób” otrzymaliśmy z budżetu Gminy Niepołomice dotację w kwocie 50.000,00 zł (słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W związku z powyższym zachęcamy wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód netto nieprzekraczający:
1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1.320,00 zł dla osoby w rodzinie
do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności w ramach Podprogramu POPŻ 2021 plus.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
tel. 12 284-87-00/ wew 707-709 oraz 715-720

Więcej informacji o programie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

HARMONOGRAM

Zapraszamy po odbiór żywności pierwszy raz w nowym Podprogramie 2021.
Prosimy o szczególną ostrożność i przestrzeganie zasad sanitarnych na terenie magazynu.
Pamiętajmy, aby dbać o zdrowie własne i innych ludzi.
Do magazynu można wchodzić pojedynczo i należy mieć zasłonięty usta oraz nos!!!

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020

MARZEC 2022

od 15 marca 2021 r. do 23 marca 2022 r.

 • 15 marca (WTOREK) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
 • 16 marca (ŚRODA) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
 • 17 marca (CZWARTEK) – NIEPOŁOMICE od 15.00 do 18.00
 • 18 marca (PIĄTEK) – SUCHORABA, ZAGÓRZE, STANIĄTKI, PODŁĘŻE od 9.00 do 13.00
 • 21 marca (PONIEDZIAŁEK) – ZAKRZÓW, ZAKRZOWIEC, SŁOMIRÓG, OCHMANÓW od 9.00 do 13.00
 • 22 marca (WTOREK) – WOLA BATORSKA, WOLA ZABIERZOWSKA od 9.00 do 13.00
 • 23 marca (ŚRODA) – ZABIERZÓW BOCHEŃSKI, CHOBOT
  od 15.00 do 18.00

UWAGA!!!!!!!!

ZMIANA MIEJSCA ODBIORU PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH!!!!!

Zapraszamy do odbioru paczek żywnościowych w Podłężu –

budynek po sklepie SPAR, tj. 32-003 Podłęże, ul. Wielicka 318 !!!!!!!!!

Harmonogram wrzesień 2021

Zapraszamy po odbiór paczek żywnościowych we wrześniu 2021 wg poniższego harmonogramu:

WRZESIEŃ 2021

od 14 września 2021 r. do 22 września 2021 r.

 • 14 września (WTOREK) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
 • 15 września (ŚRODA) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
 • 16 września (CZWARTEK) – NIEPOŁOMICE od 15.00 do 18.00
 • 17 września (PIĄTEK) – SUCHORABA, ZAGÓRZE, STANIĄTKI,  PODŁĘŻE  od 9.00 do 13.00
 • 20 września (PONIEDZIAŁEK) – ZAKRZÓW, ZAKRZOWIEC, SŁOMIRÓG, OCHMANÓW od 9.00 do 13.00
 • 21 września (WTOREK) – WOLA BATORSKA, WOLA ZABIERZOWSKA, ZABIERZÓW BOCHEŃSKI,
  CHOBOT od 9.00 do 13.00
 • 22 września (ŚRODA) – od 15.00 do 16.00

MAGAZYN PRZY ULICY SPÓŁDZIELCZEJ W NIEPOŁOMICACH- BUDYNEK STAREJ PIEKARNI
Prosimy o szczególną ostrożność i przestrzeganie zasad sanitarnych na terenie magazynu.
Pamiętajmy, aby dbać o zdrowie własne i innych ludzi.

Do magazynu można wchodzić pojedynczo i należy mieć zasłonięty usta oraz nos!!!

Osoby/rodziny zainteresowane paczkami żywnościowymi prosimy o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niepołomicach, ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice pod numerem telefonu: 12/284-87-25 (wew. 707-720) w celu wypełnienia skierowania w ramach POPŻ 2020.