Dotacja

Z ogromną przyjemnością informujemy, że jako Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu w Niepołomicach” na realizację projektu ”Organizacja dostaw żywności dla najuboższych osób i rodzin”  w roku 2024 otrzymaliśmy z budżetu Gminy Niepołomice dotację w wysokości  55 000 zł (słownie : pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

W związku z powyższym zachęcamy wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód netto nieprzekraczający:
1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej
1.410,00 zł dla osoby w rodzinie
do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)- Podprogram 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
tel. 12 284-87-00/ wew 707-709 oraz 715-720

Więcej informacji o programie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027