Podprogram 2023

Ważne informacje!

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł

– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r.,
nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

Więcej informacji na stronie internetowej

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Zapraszamy do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)- Podprogram 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
tel. 12 284-87-00/ wew 707-709 oraz 715-720

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023