Skierowania do POPŻ 2020


Zachęcamy wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:
1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.
do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

W związku z panującą pandemią prosimy najpierw skontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach w celu ustalenia terminu wypełnienia skierowania i ewentualnego zgromadzenia wymaganej dokumentacji.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
tel. 12 284-87-00/ wew 707-709 oraz 715-720