UWAŻAM NA GŁOWĘ

Ruszamy z zapisami na darmowe warsztaty profilaktyki uzależnień „Uważam na głowę”

Fantastyczny, innowacyjny, 20 godzinny program, dedykowany dzieciom dzieciom z Gminy Niepołomice w wieku od 6-13 lat, pomoże maluchom w pozyskaniu wiedzy i kompetencji.

Działania projektowe, będą oparte głównie na pracy warsztatowej, której priorytetem będzie działanie w zakresie profilaktyki uzależnień i kierowanie dobrych treści, dostosowanych merytorycznie do potrzeb i możliwości młodszych dzieci. Tematyka: zaburzenia behawioralne- uzależnienia od urządzeń elektronicznych, internetu, cyberprzemoc, uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych używek, zdrowe odżywianie i zdrowy styl życia) Poprzez panele dyskusyjne, skupimy się również, na rozwijaniu samoświadomości, tożsamości i analizie własnych zasobów.

Wprowadzimy takie metody treningu twórczego, aby zachęcićdzieci do rozwijania pasji i kompetencji społecznych. Zaktywizujemy, funkcje tożsamościowe i kreatywno – ekspresyjne, kontrolno – przystosowawcze, poznawcze i wartościująco – akceptujące.Do działań warsztatowych wykorzystane zostaną różnego rodzaju atrybuty, takie jak: alkogogle i gokard, kula bumperball, IT Gogle, gablota z wskazaną ilością cukru w słodyczach, bransoletki i koszulki projektowe z hasłem „Uważam na głowę”, balony z grafikąprofilaktyczną.

Warsztaty zostaną poprowadzone, przez Małopolskie Centrum Profilaktyki przez Panią Małgorzatę Kłysz – Pedagog resocjalizacyjny oraz społeczno-opiekuńczy, pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, terapeutka z 20 letnim stażem zawodowym, Sądowy Kurator Społeczny dla dorosłych, trener umiejętności psychospołecznych.Ukończyła Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu podstawoddziaływań terapeutycznych w wieku rozwojowym, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Administracji wBielsku-Białej z zakresu Zarządzania w Organizacji Pomocy Społecznej, Wyższą Szkołę Filozoficzno Pedagogiczną „IGNATIANIUM” w Krakowie ze specjalizacją pedagogika społeczno-opiekuńcza oraz pedagogika resocjalizacyjna.

Miejsce spotkań: Dom Pełen Kultury i przestrzeń Szkoły Podstawowej w Staniątkach.

Projekt realizowany ze środków Miasto i Gmina Niepołomice