ZBIÓRKA

Kochani, Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” zwraca się do Was z ogromną prośbą o pomoc w zebraniu, brakujących środków na zakup samochodu do przewozu osób starszych i niepełnosprawnych, tak aby usprawnić logistykę transportową, wyjazdów medycznych, ale także, do eksplorowania świata i szukania przygód – co nasi podopieczni kochają najbardziej 🙂

Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu, ma pod swoimi skrzydłami kilka instytucji, mających na celu zapewnienie wsparcia osobom potrzebującym pomocy.

W miejscowości Staniątki, prowadzimy Centrum Rozwoju Seniorów, dla osób przewlekle i somatycznie chorych, gdzie funkcjonują dwa domy pobytu (dziennego i całodobowego – Dom Pomocy Społecznej) świadczące szereg istotnych usług takich jak m.in. rehabilitacja, innowacyjne warsztaty i zajęcia, pomoc specjalistów. Dzięki podejmowanym działaniom, seniorzy nie doświadczają marginalizacji i wykluczenia społecznego, maja sposobność integracji i aktywizacja w gronie osób o podobnych zainteresowaniach i poglądach. Uczą się funkcjonowania w świecie nowych technologii, zdobywają wiedzę w zakresie cyfryzacji i pokonywania lęków z nią związanych. Dokładamy wszelkich starań, by stworzyć seniorom przestrzeń do samorealizacji i komfortowego poruszania się w XXI wieku.

Od 2014 efektywnie realizuje zadania związane z Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa, wspierając najuboższych mieszkańców gminy, poprzez dystrybucję artykułów żywnościowych oraz otrzymywanej w darze odzieży, obuwia i artykułów gospodarstwa domowego. Obecnie Stowarzyszenie przekazuje ok. 100 ton żywności, ok. 1000 mieszkańcom gminy.

Prowadzimy Centrum Wsparcia Opiekunów nieformalnych/ faktycznych, osób niesamodzielnych, udzielając w bezpłatny sposób, pomocy osobom, które stoją w obliczu wyzwania, jakim jest opieka nad osoba przewlekle chorą.

W ramach projektu, można liczyć na wsparcie edukacyjno- doradcze w postaci wizyt specjalistów w tym pracownika socjalnego, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty, możliwość skorzystania z usługi opieki wytchnieniowej, możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego jak również dostęp do informacji dotyczących form dofinansowania oraz świadczeń. Program dedykowany jest mieszkańcom Miasta i Gminy Niepołomice.

Od 2018 roku wypełniamy przestrzeń Domu Pełnego Kultury w Staniątkach, gdzie w sposób cykliczny prowadzimy warsztaty, zajęcia i spotkania dla dzieci i dorosłych. Upowszechniamy wartości historyczne i kulturowe. Organizujemy koncerty, realizujemy projekty jak i również różnego rodzaju wydarzenia kierowane do lokalnej społeczności.

Od kilku miesięcy prowadzimy również Dom Pomocy Społecznej dla osób psychicznie chorych w Sułkowie.

Czas ucieka a my chcemy wykorzystać go jak najlepiej! Wierzymy, że, po raz kolejny uda nam się wspólnie dokonać wielkich rzeczy! 🙂