HARMONOGRAM CZERWIEC 2023

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png

Z przyjemnością informujemy, że ruszamy z pierwszą wydawką paczek żywnościowych z w nowym Podprogramie 2021 PLUS w czerwcu 2023 r.

HARMONOGRAM WYDAWANIA ŻYWNOŚCI
Z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
2014-2020

CZERWIEC 2023

od 21 czerwca 2023 r. do 27 czerwca 2023 r.

  • 21 czerwca (ŚRODA) – NIEPOŁOMICE od 9.00 do 13.00
  • 22 czerwca (CZWARTEK) – NIEPOŁOMICE od 15.00 do 18.00
  • 23 czerwca (PIĄTEK) – SUCHORABA, ZAGÓRZE, STANIĄTKI, PODŁĘŻE
    od 9.00 do 13.00
  • 26 czerwca (PONIEDZIAŁEK) – ZAKRZÓW, ZAKRZOWIEC, SŁOMIRÓG, OCHMANÓW
    od 9.00 do 13.00
  • 27 CZERWCA (WTOREK) – WOLA BATORSKA, WOLA ZABIERZOWSKA, ZABIERZÓW BOCHEŃSKI, CHOBOT od 15.00 do 18.00

Zapraszamy do odbioru paczek żywnościowych w Podłężu –

budynek po sklepie SPAR, tj. 32-003 Podłęże, ul. Wielicka 318 !!!!!!!!!

Przypominamy, że od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

– 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.

Zachęcamy wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji i nieprzekraczają w.w dochodów
do zgłaszania się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niepołomicach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
tel. 12 284-87-00/ wew 707-709 oraz 715-720

Więcej informacji o programie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus