Podsumowanie POPŻ

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

 • Zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS) właściwego dla miejsca zamieszkania lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
 • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w gminie Niepołomice przekazywana jest za pośrednictwem współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej – Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” w Niepołomicach. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE

W ramach programu realizowane są również zajęcia dla osób zakwalifikowanych do projektu. Mają one formę bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących:

 • Przygotowania posiłków,
 • Dietetyki oraz zdrowego odżywiania,
 • Sprawnego zarządzania budżetem domowym,
 • Zapobiegania marnowaniu żywności,
 • Inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym, akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Działania realizowane są przez Bank Żywności w Krakowie w siedzibie OPL lub w miejscu wyznaczonym przez organizację. Uczestniczą w nich podopieczni, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronie internetowej Banku Żywności w Krakowie.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osoba, która otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ.

PODPROGRAM 2021

Podprogram 2021  jest kontynuacją poprzednich Podprogramów. Celem programu jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: do końca października 2022

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:

Paczka żywnościowa – to minimum kilka artykułów spożywczych (co najmniej 3) składających się z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu.

Posiłek – to każde danie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek lub kolacja) przygotowane w OPL np. jadłodajniach, schroniskach, noclegowniach dla osób bezdomnych, z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

Zestaw roczny artykułów spożywczych w Podprogramie 2021 obejmuje żywność w łącznej ilości ok. 28,17 kg na osobę, w tym:

 1. Artykuły warzywne i owocowe:

1) groszek z marchewką 3,2 kg,
2) koncentrat pomidorowy 1,12 kg,  
3) powidła śliwkowe 1,50 kg,

 • Artykuły skrobiowe:

4) makaron jajeczny 4,50 kg,
5) kasza jęczmienna 1 kg,

 • Artykuły mleczne:

6) mleko UHT 5 l,

 • Artykuły mięsne:

7) szynka drobiowa 1,80 kg,
8) szynka wieprzowa 1,20 kg,
9) filet z makreli w oleju 0,85 kg,

 • Cukier:

10) cukier biały 4 kg,

 • Tłuszcze:

11) olej rzepakowy 4 l,

Podsumowanie Podprogramu 2020

W ramach Podprogramu 2020 Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” objęło wsparciem żywnościowym 414 osób przekazując 30,37816 ton żywności w formie paczek – 2909 sztuk .

Podsumowanie Podprogramu 2019

W ramach Podprogramu 2019  Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” objęło wsparciem żywnościowym 380 osób przekazując 34,08596 ton żywności w formie paczek – 1928 sztuk.

We wszystkich Podprogramach we współpracy z Bankiem Żywności przeprowadzono dla osób korzystających z pomocy żywnościowej warsztaty edukacyjne: kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

Dodatkowo Stowarzyszenie „Pomoc Bliźniemu” oprócz dystrybucji paczek żywnościowych  prowadziło projekt pt „Carpe Diem”.

Carpe diem to projekt, którego inicjatorem jest Stowarzyszenie Pomoc Bliźniemu. Dedykowany jest seniorom z Domu Dziennego Pobytu i Domu Pomocy Społecznej w Staniątkach. Pozwala na realizację niespełnionych marzeń, podróżowanie i przekraczanie własnych granic. W ramach projektu seniorzy brali udział w locie balonem, przejeździe limuzyną, sesji fotograficznej w polskiej Prowansji, rejsie gondolą czy samolotowej przygodzie na lotnisku.

Idea realizacji takiego projektu pojawiła się w maju 2021 r., a już w czerwcu odbyła się pierwsza szalona wyprawa na lotnisko oraz barwna sesja zdjęciowa ukazująca podróżujących seniorów.